BẢN TIN CT 19-05-2022 | CT HIHI NỔ BẠCH THỦ ĐỀ + 3 CÀNG ĐỀ 6S 968+ HÚP 2 NHÁY LÔ+ 3 CÀNG+ XIÊN 2, CT SAIGON999 NỔ 6 NHÁY LÔ+ 3,4 CÀNG LÔ+ 3 XIÊN 2+ 1 XIÊN 3

ADMIN

QUẢN TRỊ VIÊN
gmsh.live
QUẢN TRỊ VIÊN
Tham gia
8 Tháng năm 2022
Bài viết
175
Điểm cảm xúc
75,498
Điểm
20,341
BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/05/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ

LINK BÁT CHỐT SỐ_ĂN_XS_MBXSMN + XSMT
G1 76 DÀN 64S
3 CÀNG 976

LÔ 89
KO CHỐT
TỨ THỦ ĐỀ 68XSMN:
LÔ 74
ĐỀ 56,60 DÀN 36S
3 CÀNG 181
BẠCH THỦ G7 50
G7 04 DÀN 19S

ĐỀ 68 DÀN 64S
3 CÀNG 968
XSMN:
LÔ 41
ĐỀ 60 DÀN 36S
XSMT:

KO TRÚNG
HIHI
LÔ 11,10
3 CÀNG 110

XIÊN 2 10,11
BẠCH THỦ ĐỀ 68
3 CÀNG ĐỀ 6 SỐ 968
XSMN:
ĐỀ 81 DÀN 36S
3 CÀNG 181

XSMT:
LÔ 78
NguoiQuaDuongLÔ 36,81
6 XIÊN 2 36,81,45,54
XSMT:
LÔ 49
LÔ 36
ĐỀ 68 DÀN 64S
XSMN:
LÔ 64
3 CÀNG 464

ĐỀ 56,60 DÀN 36S
XSMT:
LÔ 79
LÔ 86,86,68
3 XIÊN 2 81,86,68
KO CHỐT
ĐỀ 68 DÀN 35S
3 CÀNG 968
KO CHỐT
Lehieu195ĐỀ 68 DÀN 36S
3 CÀNG 968
KO CHỐT
LÔ 86,86,92
3 CÀNG 492

ĐỀ 68 DÀN 36S
KO CHỐT
LÔ 76,76,76,86,86
3 CÀNG 276,776,286
4 CÀNG 5276,3776,7286
3 XIÊN 2 76,86,68
1 XIÊN 3
XSMN:
LÔ 41
ĐỀ 56,60,81 DÀN 36S
3,4 CÀNG 2181,2156,3760

XSMT:

KO TRÚNG
ONGGIAO68LÔ 10
ĐỀ 68 DÀN 36S
XSMN:
LÔ 69
ĐỀ 56,60 DÀN 36S
XSMT:
LÔ 57

🌟🌟🌟🌟
1652965508736.png1652965528749.png

🌟🌟🌟🌟
________________________________________________________
 
Top
Callback LotBanner\Option::display is invalid (error_invalid_class).